لاگ بیرجند چیست؟

لاگ بیرجند متشکل از تعدای کاربران کامپیوتر هست که علاقه ی زیادی به گنو/لینوکس داشته و امید به آینده ای آزادتر دارند

تابلوی جلسات ما

جلسات تاریخ جلسات
جلسه اول 1398/2/5

محل برگزاری جلسه بعدی

آدرس محل برگزاری جلسه: دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

تصویری از دورهمی ما